Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Протокол Загальних зборів акціонерів від 16.05.2011 №14 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 №15 завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 29.04.2013 №16 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 28.04.2014 № 17 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 30.03.2015 №18 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 29.04.2016 №19 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 28.04.2017 №20 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік завантажити

Протокол Загальних збрів акціонерів від 27.04.2018 №21 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 29.04.2019 №22 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік завантажити

Позачергові загальні збори акціонерів 25.01.2022 року завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів від 25.01.2022 №23 завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів 09.12.2022 №24 завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів 09.12.2022 №25 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік завантажити

Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику у період з 01.01.2021 до 31.12.2022 рр завантажити

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій завантажити

Повідомлення про зміну адреси власного вебсайту емітента завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів 27.11.2023 №26 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік завантажити

Організаційна структура ПрАТ Фінпорт Текнолоджіс Інк. у 2023 році завантажити

Структура власності ПрАТ Фінпорт Текнолоджіс Інк. станом на 31.12.2023 року завантажити

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 22.04.2024 завантажити

Інформація про кількість акцій на 15.03.2024 завантажити

Бюлетень для голосування щодо інших питань крім обрання органів товариства завантажити

Інформація про кількість акцій на 18.04.2024 завантажити

Протокол Загальних зборів акціонерів 22.04.2024 №27 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік завантажити