Інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік завантажити

Проведення річних зборів акціонерів 29.04.2019 рік   завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік завантажити

Позачергові загальні збори акціонерів 25.01.2022 року завантажити

Повідомлення про проведення загальних зборів 09.12.2022 завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік завантажити

Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику у період з 01.01.2021 до 31.12.2022 рр завантажити

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій завантажити

Повідомлення про зміну адреси власного вебсайту емітента завантажити